Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Nuyvilaq Working Dogs kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt 
van de diensten van Nuyvilaq Working Dogs, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een 
contactformulier op de website aan Nuyvilaq Working Dogs verstrekt. Nuyvilaq Working Dogs kan de 
volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres


WAAROM Nuyvilaq Working Dogs GEGEVENS NODIG HEEFT
Nuyvilaq Working Dogs verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen 
nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen 
benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Nuyvilaq Working Dogs uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het 
uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit 
juridische dienstverlening.


HOE LANG Nuyvilaq Working Dogs GEGEVENS BEWAART
Nuyvilaq Working Dogs bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen 
te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan 
een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.


DELEN MET ANDEREN
Nuyvilaq Working Dogs verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de
uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Privacyverklaring 

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Nuyvilaq Working Dogs worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, 
waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw 
browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag 
op de website. Nuyvilaq Working Dogs gebruikt deze informatie om de werking van de website 
te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan 
derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Nuyvilaq Working Dogs maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de 
websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Nuyvilaq Working Dogs bij Google
zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),
overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het
privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google 
Analytics hier aan.


Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om 
rapporten over de Website aan Nuyvilaq Working Dogs te kunnen verstrekken en om haar 
adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk 
wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. 
Nuyvilaq Working Dogs heeft hier geen invloed op.
Nuyvilaq Working Dogs heeft Google geen toestemming gegeven om via Nuyvilaq Working Dogs
verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar m.verhaegen@kpnmail.nl , Nuyvilaq Working Dogs
zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.


BEVEILIGEN
Nuyvilaq Working Dogs neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Nuyvilaq Working Dogs maakt gebruik van 
een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde 
handen vallen.


Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van 
misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Nuyvilaq Working Dogs
verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Nuyvilaq Working Dogs op via 
m.verhaegen@kpnmail.nl , nuyvilaq.nl en werkhond.com is een website van Nuyvilaq Working Dogs .Nuyvilaq Working Dogs is als volgt te bereiken:


Postadres: Gareelweg 11m23
Vestigingsadres: Heerle
Telefoon: +
316 19258552
E-mailadres: nuyvilaq@kpnmail.nl